สวัสดิการของรัฐ

วันสุดท้ายของการ แก้ไข ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

การ Update ของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีพ.ศ.2565 หลังจากกระทรวงการคลังนั้นเปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนกันไปแล้วนั้น ก็มีการเปิดระบบให้ทุกคนที่ได้เลือกลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีพ.ศ.2565 แต่ขั้นตอนการลงทะเบียนมีความไม่สมบูรณ์

กระทรวงการคลังได้บอกว่า มีคนลงทะเบียนแล้วแต่มีขั้นตอนของการลงทะเบียนไม่มีความสมบูรณ์มากกว่าจำนวน 964,270 คน และที่ผ่านมานั้นก็มีการเปิดให้มีการแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอด เพราะไม่อยากให้เกิดความผิดพลาด  

ตรวจสอบ
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

แต่การแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ก็จะมีการเปิดให้ทุกคนได้มีการเข้าไปแก้ไขข้อมูล โดยวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นวันสุดท้ายและจะมีการตรวจสอบข้อมูลโดยประกาศผล

ดังนั้นถ้าหากตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วจะพบสถานะของการลงทะเบียนว่าสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าไม่ก็อาจจะเกิดจากของผู้ที่ลงทะเบียนของครอบครัวอาจจะไม่ตรงกันกับข้อมูลของสำนักงานกรมการปกครอง ฉะนั้นคนที่จะลงทะเบียนจะต้องรีบแก้ไขข้อมูลของตนให้แล้วเสร็จภายใน 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่านั้น และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่สถานะโสด ก็สามารถไปแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับทะเบียนใดก็ได้ สำหรับรอบ แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจะประกาศผลอีกครั้งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และแบบไหนก็ตามจากข้อมูลกระทรวงการคลัง บอกไว้ว่า ในการที่ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ.2565 และสถานะที่มีความไม่สมบูรณ์เรียบร้อย ระบบก็จะระบุของสาเหตุของการที่ลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์เรียบร้อย ดังนี้

  1. ผู้ลงทะเบียนนั้นจะเป็นพระภิกษุ, สามเณรหรือแม่ชี
  2. ไม่พบข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนไว้
  3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนนั้นมีความไม่ถูกต้อง มีสถานะที่เสียชีวิตแล้วหรือไม่ก็ย้ายไปต่างประเทศหรืออาจมีการจำหน่าย
  4. ผู้ที่ลงทะเบียนมีคู่สมรสแล้ว
  5. ผู้ที่ลงทะเบียนนั้นได้แจ้งข้อมูลของคู่สมรสที่ไม่ถูกต้อง
  6. ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรอย่างครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรนั้นมีความไม่ถูกต้อง
  7. ผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรอย่างไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกรายด้วย
สวัสดิการแห่งรัฐ
การประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สุดท้ายหากคนที่มีการแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและเมื่อสถานะสมบูรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำการประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีดังนี้

  • ประมาณเดือนของมกราคม พ.ศ.2566 จะทำการประกาศผลการตรวจคุณสมบัติโดยผ่านช่องเว็บไวต์และถ้าหากผ่านก็แค่รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเอง แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ แต่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อีกรอบ โดยประมารเดือน มกราคา พ.ศ.2566 เพื่อที่จะยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ ได้ที่ของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสิน

เครดิต : www.komchadluek.net, กระทรวงการคลัง