ด่วน เช็คเลย ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี

ด่วน เช็คเลย ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี

ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี
ด่วน เช็คเลย ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี

ด่วน เช็คเลย ทางPEA ลงทะเบียนไฟฟ้าฟรี และแนะนำขั้นตอนของการลงทะเบียนที่รับสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐได้สนับสนุนค่าไฟ

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ขั้นตอนการลงทะเบียน

ตามที่มีคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีความตกลงว่า ระยะเวลาของการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อเป็นสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อที่จะบรรเทาภาระของไฟฟ้าผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและผ่านการยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีการลงทะเบียนใหม่เกือบทุกรายเพื่อขอรับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนต่อครอบครัวต่อสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยมีขั้นตอน ดังนี้

  • ต้องเลือกลงทะเบียนหรือต้องตรวจสอบสถานะ
  • ต้องเลือกยืนยันของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการยินยอม
  • ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวในส่วนที่ 1,2,3 และเลือกถัดไป
  • ต้องตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง และเลือกการยืนยันลงทะเบียน
  • และกรอกรหัสที่ส่งมาให้ OTP และการยืนยันการลงทะเบียน
  • การยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ

สุดท้าย การลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ไปจนถึง วันที่ 8 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่สแกนผ่าน Qr Code จะต้องมีการสังเกตตรงที่ลิงก์ว่าต้องลงท้าย pea.co.th เท่านั้น

เครดิต : https://siamrath.co.th, PEA