21 มิถุนายน 2566 วันครีษมายัน

21 มิถุนายน 2566 วันครีษมายัน

วันครีษมายัน
21 มิถุนายน 2566 วันครีษมายัน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการโพสต์ข้อความระบุดังนี้

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 วันครีษมายัน นั่นก็หมายถึง เวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี วันครีษมายัน ในปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดและช่วงกลางคืนสั้นที่สุดของปีทำให้เป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาว

คำว่า Solstice เป็นภาษาอินโดยูโรเปียน Stice นั่นก็หมายถึง สถิต หรือ หยุด และ Summer Solstice ก็ได้หมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดหยุดหรือจุดสุดทางเหนือ

กลางวันยาวที่สุด
ตำแหน่งการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ในรอบปี

ในแต่ละวันดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฎในตำแหน่งที่ต่างกันและเปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณจำนวนวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปทางเหนือขึ้นเรื่อยๆและจะหยุดที่จุดเหนือสุดในวันที่ 21 มิถุนายน ทำให้จากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนลงมาทางใต้ ทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ดังนั้นจึงส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวนั่นเอง

ฤดูหนาว ฤดูร้อน
ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาว

เครดิต : https://siamrath.co.th, www.NARIT.or.th