สวัสดิการของรัฐ

วันสุดท้ายของการ แก้ไข ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

การ Update ของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีพ.ศ.2565 หลังจากกระทรวงการคลังนั้นเปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนกันไปแล้วนั้น ก็มีการเปิดระบบให้ทุกคนที่ได้เลือกลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีพ.ศ.2565 แต่ขั้นตอนการลงทะเบียนมีความไม่สมบูรณ์ กระทรวงการคลังได้บอกว่า มีคนลงทะเบียนแล้วแต่มีขั้นตอนของการลงทะเบียนไม่มีความสมบูรณ์มากกว่าจำนวน 964,270 คน และที่ผ่านมานั้นก็มีการเปิดให้มีการแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโดยตลอด เพราะไม่อยากให้เกิดความผิดพลาด   แต่การแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ก็จะมีการเปิดให้ทุกคนได้มีการเข้าไปแก้ไขข้อมูล โดยวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นวันสุดท้ายและจะมีการตรวจสอบข้อมูลโดยประกาศผล ดังนั้นถ้าหากตรวจสอบการลงทะเบียนแล้วจะพบสถานะของการลงทะเบียนว่าสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าไม่ก็อาจจะเกิดจากของผู้ที่ลงทะเบียนของครอบครัวอาจจะไม่ตรงกันกับข้อมูลของสำนักงานกรมการปกครอง ฉะนั้นคนที่จะลงทะเบียนจะต้องรีบแก้ไขข้อมูลของตนให้แล้วเสร็จภายใน 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เท่านั้น และผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ที่สถานะโสด ก็สามารถไปแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับทะเบียนใดก็ได้ สำหรับรอบ แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจะประกาศผลอีกครั้งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแบบไหนก็ตามจากข้อมูลกระทรวงการคลัง บอกไว้ว่า ในการที่ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ.2565 และสถานะที่มีความไม่สมบูรณ์เรียบร้อย ระบบก็จะระบุของสาเหตุของการที่ลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์เรียบร้อย ดังนี้ สุดท้ายหากคนที่มีการแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นและเมื่อสถานะสมบูรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทำการประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัตรผ่านทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีดังนี้ เครดิต : www.komchadluek.net, กระทรวงการคลัง

วันสุดท้ายของการ แก้ไข ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน Read More »