สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทางเจ้าหน้าที่ของชาวอเมริกันและชาวไทยที่เป็นของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในราชอาณาจักรไทยที่ร่วมกับประชาชนชาวไทย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจ ทั้งด้านของการอนุรักษ์งานศิลป์และหัตถกรรมไทย ตลอดจนไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังทรงทุ่มเทพระวรกายขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็ก ซึ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสวัสดิการและสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กในสังคมไทยอีกด้วย สุดท้ายความสัมพันธ์อันมั่งคงและยั่งยืนระหว่างเราสองประเทศ ยิ่งสมบูรณ์พร้อมด้วยความชื่นชมศรัทธาของเราทั้งหลายในพระวิริยอุตสาหะของพระองค์ เนื่องด้วยในวันมหามงคลนี้ เราขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงประสบแต่สันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์รวมทั้งขอให้ทางด้านประชาชนชาวไทยนั้นพร้อมด้วยความสุขกาบสุขใจอีกด้วยเช่นกัน เครดิต : https://th.usembassy.gov

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Read More »