เลขเด็ด

วันรัฐธรรมนูญ เลขเด็ดห้ามพลาด

วันนี้วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565แล้ว ที่ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกที สำหรับคนที่ชอบเล่นหวยก็กำลังจะมองหาเลขที่ดังๆเด็ดๆ เลขในใจกันเพราะไปต่อยอดในความปังของงวดใหม่ที่ใกล้จะถึง ซึ่งนั่นก็คืองวดที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565 วันนี้เรานำเลขเด็ดที่หลายๆคนไม่ควรพลาดและห้ามลืมซื้อกันเด็ดขาด เพราะนั่นก็คือเลข วันรัฐธรรมนูญนั่นเอง ที่ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 และวันรัฐธรรมนูญนั้นก็คือเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสของที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อพุทธศักราช 2475 ในวันที่ 10 ธันวามคม ปีพ.ศ.2475 ซึ่งได้เป็นรัฐธรรมนูญถาวรและฉบับแรกของประเทศไทย และผลของการที่ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น ได้ถูกยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ต่อมาได้ประกาศใช้ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2475 และต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นในเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนและเริ่มวันที่ 10 ธันวาคม เครดิต : www.dailynews.co.th

วันรัฐธรรมนูญ เลขเด็ดห้ามพลาด Read More »